16 września w Zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie odbyło się wydarzenie upamiętniające 80 rocznicę likwidacji getta w Bodzentynie zatytułowane „Dawidek Rubinowicz – pamiętnik niezapomniany”.

Uczestników spotkania powitała prezes Fundacji „Pomnik-Mauzoleum”, kierownik Mauzoleum w Michniowie Ewa Kołomańska, która poprowadziła panel dyskusyjny.

Fragmenty pamiętnika Dawida Rubinowicza czytał Wojciech Niemczyk, aktor Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach. Michał Rachtan, prezes  Towarzystwa  Przyjaciół Bodzentyna opowiadał o okoliczności odnalezienia pamiętnika oraz przybliżył historię rodziny Dawida. Dr Justyna Staszewska z Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przybliżyła historię bodzentyńskich żydów, a dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej - Delegatura w Kielcach politykę okupanta niemieckiego wobec ludności żydowskiej w latach II wojny światowej. Jadwiga Płonka, – córka Kazimierza Zygadlewicza - Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata opowiedziała z kolei historię uratowania Józefa Rubinowicza, a ks. dr Leszek Sikorski – proboszcz parafii Bodzentyn ukazał okoliczności odnowienia bodzentyńskiego kirkutu.

Wśród gości wydarzenia była doradca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba oraz burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba.

Organizatorami panelu byli: Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, Fundacja ,,Pomnik-Mazuoleum” w Michniowie, Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Previous Next Play Pause
Tekst i fot. Jacenty Kita