Wielkość tekstu i kontrast strony

Dawidek Rubinowicz ? pamiętnik niezapomniany

Uczestników spotkania powitała prezes Fundacji "Pomnik-Mauzoleum", kierownik Mauzoleum w Michniowie Ewa Kołomańska, która poprowadziła panel dyskusyjny.

Fragmenty pamiętnika Dawida Rubinowicza czytał Wojciech Niemczyk, aktor Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach. Michał Rachtan, prezes  Towarzystwa  Przyjaciół Bodzentyna opowiadał o okoliczności odnalezienia pamiętnika oraz przybliżył historię rodziny Dawida. Dr Justyna Staszewska z Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przybliżyła historię bodzentyńskich żydów, a dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej - Delegatura w Kielcach politykę okupanta niemieckiego wobec ludności żydowskiej w latach II wojny światowej. Jadwiga Płonka, - córka Kazimierza Zygadlewicza - Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata opowiedziała z kolei historię uratowania Józefa Rubinowicza, a ks. dr Leszek Sikorski - proboszcz parafii Bodzentyn ukazał okoliczności odnowienia bodzentyńskiego kirkutu.

Wśród gości wydarzenia była doradca wojewody świętokrzyskiego Maria Zuba oraz burmistrz Bodzentyna Dariusz Skiba.

Organizatorami panelu byli: Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, Fundacja "Pomnik-Mazuoleum" w Michniowie, Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

djmedia:52
Tekst i fot. Jacenty Kita