Wielkość tekstu i kontrast strony

Inauguracja internetowego portalu "Wojna oczami dziecka"

20 października w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbyła się inauguracja projektu „Wojna oczami dziecka – internetowy portal edukacyjny” (projekt naukowo-badawczy), którego celem jest upowszechnienie wiedzy o męczeństwie dzieci polskich, a także wzmocnienie świadomości obywatelskiej oraz budowanie postaw patriotycznych poprzez edukację historyczną realizowaną za pomocą nowoczesnego narzędzia dydaktycznego. Projekt złożony jest z kilku niezwykle ważnych i integralnych części: portalu „Wojna oczami dziecka – internetowego portalu edukacyjnego”, warsztatów edukacyjnych oraz historycznej gry terenowej „Szlakiem dziecięcych losów”. Internetowy portal edukacyjny "Wojna oczami dziecka" to całkowicie bezpłatne narzędzie, które będzie pomocne w edukacji historycznej w szkołach. Ponadto jego nowoczesna forma jest bardziej przystępna dla młodszych użytkowników.

Inauguracja projektu rozpoczęła się o godz. 12.00. prowadząca wydarzenie Agnieszka Malinowska przywitała przybyłych gości, nauczycieli oraz dzieci i młodzież. Następnie głos zabrał Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora oraz Kurator Oświaty w Kielcach - Krzysztof Mądzik, a także Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Małgorzata Łakomiec.

 

Piątkowe spotkanie zakończyło się premierowym rozegraniem gry terenowej "Szlakiem dziecięcych losów". Gra w formie aplikacji na telefonie rozpoczęła się na terenie Mauzoleum, a następnie uczestnicy przenieśli się na ścieżkę "Leśnej Drogi Krzyżowej". Zdrowa rywalizacja była motywacją do sprawnego ukończenia gry. Wśród uczestników pierwszego gamingu najlepszy wynik uzyskała młodzież z SP we Wzdole Rządowym, Zachariasz Łyżwiński, Jan Miziewicz i Zuzia Michta pod opieką Pani Aleksandry Łapki. Młodzież z SP w Woli Szczygiełkowej: Klaudia Raczyńska, Wojciech Lipczyński i Igor Franczak pod opieką Pana Piotra Kity otrzymała drugą notę. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ze SP w Psarach Starej Wsi, Karolina Biskup, Nikola Mrozik, Patryk Wójcik, pod opieką Pani Anny Wójcik i Pana Jerzego Wójcika. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali pakiety z nagrodami niespodziankami.

 

Portal internetowy „Wojna Oczami Dziecka” uzyskał patronaty honorowe: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Archiwum Państwowego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Partnerami projektu są: Delegatura IPN w Kielcach i 10 Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”.

 

Ważną częścią projektu jest historyczna gra terenowa „Szlakiem dziecięcych losów” przedstawiająca losy mieszkańców Michniowa, ofiar dwudniowej pacyfikacji 12 i 13 lipca 1943 r., która została utworzona dzięki współpracy z Nadleśnictwem Suchedniów.

 

Projekt realizowany był dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju 2023. Ministerstwo na ten projekt przyznało 32 500 zł. Natomiast dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wyniosła 13 600 zł. Zatem jego całkowity koszt wyniósł 46 100 zł.

 

Autorami projektu są pracownicy Mauzoleum - dr Justyna Staszewska, Agnieszka Malinowska i Ewa Kołomańska.

 

Dziękujemy za tak liczne przybycie!

 

Trasa gry terenowej "Szlakiem dziecięcych losów":