Wielkość tekstu i kontrast strony

Leśnicy oddali hołd ofiarom pacyfikacji

13 lipca w Nadleśnictwie Suchedniów, leśnictwie Michniów odbyła się uroczystość związana z 80. rocznicą pacyfikacji wsi Michniów. Wyrazem pamięci leśników o tragicznych wydarzeniach z 1943 rojku była Leśna Droga Krzyżowa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wiązanki kwiatów pod mogiłą pomordowanych. W imieniu leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wiązankę złożyli: dyrektor RDLP Andrzej Matysiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas i leśniczy leśnictwa Michniów Eugeniusz Bugała.

Później uczestnicy uroczystości udali się na liczącą 607 metrów ścieżkę edukacyjno-historyczną „Leśna Droga Krzyżowa” łączącą znajdujące się w miejscu dawnej gajówki miejsce pamięci poświęcone rodzinie gajowego Władysława Wikło z Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Drogę Krzyżową poprowadził proboszcz parafii Wzdół Rządowy ks. dziekan Stanisław Picheta.

Następnie przy miejscu pamięci poświęconym rodzinie gajowego Władysława Wikło odprawiona została Msza św. polowa za pomordowanych w latach II wojny światowej leśników i mieszkańców wsi Michniów. Przed jej rozpoczęciem, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego RDLP, odegrano „Mazurka Dąbrowskiego”.

Przybyłych na uroczystości powitał Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów. Obecni byli m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora wraz z pracownikami Mauzoleum, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, jego zastępca Dariusz Miernik, wiceprzewodnicząca rady miejskiej Małgorzata Kuszewska, Agata Wiśniowska - zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Kielcach, mieszkańcy Michniowa.

Po nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, głos zabrał marszałek Andrzej Betkowski, na koniec uroczystości dyrektor Andrzej Matysiak podziękował za ich przygotowanie nadleśniczemu Piotrowi Fitasowi, leśniczemu Eugeniuszowi Bugale, pracownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oraz Suchedniowskiemu Ośrodkowi Kultury „Kuźnica”.

Wydarzenie uświetnił koncert orkiestry dętej z Nowin pod batutą kapelmistrza Wojciecha Materka oraz sygnaliści myśliwscy RDLP w Radomiu.

Leśna Droga Krzyżowa poświęcona jest pamięci leśników, ich rodzin oraz wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich dziejów Polski ponieśli śmierć, zginęli lub zostali zamordowani z rąk najeźdźców, okupantów oraz padli ofiarami systemu totalitarnego w obronie polskości, nigdy nie tracąc wiary w odrodzenie się Wolnej Polski. Jest także hołdem dla mieszkańców Michniowa bestialsko zamordowanych przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi w dniach 12-13.07.1943 r., wśród nich gajowego Władysława Wikło, jego żony i siedmiorga dzieci, leśniczego Szczepana Arendarskiego oraz gajowego Romana Malinowskiego i jego syna.