Otwarcie wystawy „Ukraino - jesteśmy z Wami"!

 

Zapraszamy na wernisaż wystawy "Ukraino - jesteśmy z Wami!" do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie w dniu 24 kwietnia o godz. 12.00. Stworzonej w ramach projektu przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Wystawa jest zwieńczeniem projektu, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i średnich województwa świętokrzyskiego. 

Wpłynęło ponad 500 prac plastycznych oraz literackich, które wyrażają wsparcie dzieci i młodzieży wobec Ukrainy. Wybrane z nich zostały przedstawione na wystawie oraz w katalogu. Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 80. rocznicy zagłady wsi Michniów, w której w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku okupanci Niemieccy dokonali mordu na mieszkańcach i doszczętnie spalili miejscowość.