W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 18 listopada odbyła się konferencja prasową związana z prezentacją wystawy: „Straty w obiektach sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej w świetle zasobów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”. O wystawie opowiedziała koordynator projektu Ewa Kołomańska. Na konferencji obecny był dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizował projekt „Straty w obiektach sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej – zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”. Materiał został opracowywany głównie na postawie dokumentacji Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem ankiet powstałych w 1945 i 1946 r. Dodatkowo wykorzystane zostały zasoby archiwów parafialnych oraz dokumenty kwerendy z Archiwum Państwowego w Kielcach oraz z kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.