Wielkość tekstu i kontrast strony

Straty w obiektach sakralnych

Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizował projekt "Straty w obiektach sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej - zasoby Archiwum Diecezjalnego w Kielcach". Materiał został opracowywany głównie na postawie dokumentacji Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem ankiet powstałych w 1945 i 1946 r. Dodatkowo wykorzystane zostały zasoby archiwów parafialnych oraz dokumenty kwerendy z Archiwum Państwowego w Kielcach oraz z kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Badanie polskich strat wojennych".