Wielkość tekstu i kontrast strony

VI konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej"

Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie otrzymało dofinansowanie zadania 80. rocznica pacyfikacji Michniowa - Pamiętamy! ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023.

W ramach zadania odbyła się dwudniowa, VI konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej – rok 1943 na polskiej wsi”. Dnia 21 września 2023 r. prelegenci przedstawili swe badania w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, 22 września  w Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Konferencję uświetniły wystąpienia naukowców z całej Polski, reprezentujących różne ośrodki badawcze, m.in. IPN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Narodowe w Lublinie – Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”.

Organizatorzy wydarzenia: Muzeum Wsi Kieleckiej, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.