VIII Kielecki Marsz Katyński

 

W czwartek 13 kwietnia 2023 roku odbył się VIII Kielecki Marsz Katyński. Wydarzenie wpisało się w obchody 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W Marszu uczestniczyli m.in. dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora, zastępca dyrektora Jarosław Karyś oraz delegacja z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie. Przed Marszem odbyło się także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach
i przed Pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Starym.