„Porządek i Zagłada – niemieckie formacje policyjne w czasie II wojny światowej” – to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się 30 czerwca 2022 roku w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Otworzył ją Konsul Generalny dr Michael Groß oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

Na wydarzeniu obecni byli również: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel, zastępca dyrektora MWK Jarosław Karyś, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, kierownik Mauzoleum w Michniowie Ewa Kołomańska, przedstawiciele starosty skarżyskiego Beata Wojciechowska i Janusz Mik, przedstawiciele lokalnych mediów.

-Istotny jest fakt, że wystawa została przygotowana przez niemieckich historyków i pokazuje niemiecki punkt widzenia – mówi dyrektor Tadeusz Sikota. Z kolei konsul dr Michael Groß, nawiązując do słów Romana Herzoga, w latach 1994–1999 prezydent Republiki Federalnej Niemiec, powiedział, że bez przypominania nie ma ani pokonania zła, ani nauki na przyszłość. Zapewnił zarazem, że Niemcy są świadome swej odpowiedzialności i pamiętają o ciemnej karcie swej historii.

Przygotowana przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policji w Münsterze – DHPol Münster wystawa opisuje rolę niemieckiej policji od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera po upadek III Rzeszy. Kolejne części wystawy poświęcone są rozwojowi policyjnych struktur, sylwetkom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie policji i działaniom niemieckiego aparatu policyjnego w przededniu i w czasie II wojny światowej.

Opracowane przez autorów wystawy różnorodne materiały ilustracyjne – archiwalne dokumenty, druki propagandowe i fotografie – pozwalają przyjrzeć się temu, jak nazistowski reżim realizował swoje cele polityczne i ideologiczne wykorzystując siły policyjne.

Wystawa Niemieckiej Wyższej Szkoły Policji w Münsterze – DHPol Münster została przygotowana na zlecenie Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i Krajów Związkowych.

Wystawa jest prezentowana dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec. Po raz pierwszy została pokazana w 2018 roku w Auschwitz Birkenau w 2018 roku i od tego czasu obejrzało ją około 220 tys. osób.

W Mauzoleum w Michniowie można ją oglądać do końca 2022 roku.

Previous Next Play Pause