Wizyta studyjna w Mauzoleum

 

Polsko-ukraińska grupa robocza, w skład której wchodzili przedstawiciele Narodowej Akademii Ukrainy, Wydzielonego Archiwum Państwowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Instytutu Pamięci Narodowej 26 kwietnia odwiedzili Mauzoleum w Michniowie.

- Celem wizyty było zapoznanie naszych gości ze sposobem prezentacji martyrologii wsi polskich w czasie II wojny światowej oraz możliwości podjęcia współpracy naukowo-badawczej – mówi Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, który wraz z historykiem Ewą Kołomańską oprowadzał gości po Mauzoleum.

W skład delegacji wchodzili:

  • - dr Andriy Kohut – dyrektor Wydzielonego Archiwum Państwowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
  • - dr hab. Yaroslav Antoniuk - Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
  • - prof. Iurii Shapoval -  Narodowa Akademia Nauk Ukrainy,
  • - Marzena Kruk – Dyrektor Archiwum IPN w Warszawie,
  • - dr Marcin Majewski – Archiwum IPN w Warszawie,
  • - dr Joanna Karbarz-Wilińska -  Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku,
  • - dr hab. Jerzy Bednarek – Oddziałowe Archiwum IPN w Łodzi.

Szczególne wrażenia zrobiła otwarta kilka dni wcześniej wystawa „Ukraino-jesteśmy z Wami!”. Za realizację projektu i wystawę, która tu powstała, goście z Ukrainy wyrazili szczególne uznanie dla autorów za to, że pomimo trudnej wspólnej historii, widzimy potrzebę wsparcia mieszkańców Ukrainy w tym trudnym czasie. Bardzo dziękujemy za wizytę i mamy nadzieje na kolejne!