Wielkość tekstu i kontrast strony

Wykład dr Huberta Seńczyszyna w skarżyskiej komendzie policji

Spotkanie odbyło się ze wspólnej inicjatywy szefa skarżyskiej policji insp. Tomasza Jarosza i dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusza Sikory a związane jest z przypadającymi na rok 2023 obchodami 80 rocznicy zniszczenia wsi Michniów.

Dr Hubert Seńczyszyn w wykładzie pt: Tragedia i pamięć - martyrologia wsi polskich w latach 1939 - 1947 przedstawił m. in. tragiczne losy polskich policjantów wziętych do niewoli sowieckiej w 1939 r., losy mieszkańców polskich wsi w kontekście zbrodniczej działalności niemieckich jednostek policyjnych, a także zaprezentował szerszy kontekst organizacji okupacyjnego aparatu represji w Polsce w latach II wojny światowej.