Wielkość tekstu i kontrast strony

"Zaduszki Michniowskie" w udziałem bpa Piotrowskiego

Księdza biskupa w imieniu licznie biorących w uroczystości mieszkańców Michniowa powitała kierownik Mauzoleum Ewa Kołomańska. Ks. biskup dziękując dyrekcji Muzeum Wsi Kieleckiej z obecnym na wydarzeniu z dyrektorem Tadeuszem Sikorą, najpierw podziękował za możliwości sprawowania Eucharystii w tym szczególnym miejscu, a następnie przypomniał, że sam pochodzi z niewielkiej miejscowości Szczurowa, gdzie dziesięć dni przed tragedią Michniowa, 3 lipca 1943 roku Niemcy i polska granatowa policja zamordowali 93 osoby narodowości romskiej. W homilii ks. biskup apelował o pokój na świecie i o to, aby ziemia polska nigdy już nie doświadczyła wojny.

Po nabożeństwie ks. Stanisław Picheta odczytał Zaduszki oraz - z udziałem mieszkańców Michniowa - odbyła się procesja pod pomnik ofiar hitlerowskiej zbrodni w dniach 12-13 lipca, gdzie odmówiono modlitwę za ich dusze i zapalno znicze.

Na zakończenie ks. biskup Jan Piotrowski zwiedził wystawę "Straty w obiektach sakralnych diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej w świetle zasobów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach". O wystawie opowiedziała koordynator projektu Ewa Kołomańska.

djmedia:56