Wielkość tekstu i kontrast strony

Zapraszamy na konferencję 21 i 22 września

Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie otrzymało dofinansowanie zadania 80. rocznica pacyfikacji Michniowa - Pamiętamy! ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023.

W ramach zadania odbędzie się dwudniowa VI konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej – rok 1943 na polskiej wsi”. Dnia 21 września 2023 r. zapraszamy na godzinę 10.00 do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (Michniów 38, 26-130 Suchedniów), natomiast 22 września do Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach także na godzinę 10.00 (Warszawska 5, 25-306 Kielce).

Konferencję uświetnią wystąpienia naukowców z całej Polski, reprezentujących różne ośrodki badawcze, m.in. IPN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Narodowe w Lublinie – Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”.

 

plakat do konferencji