Wielkość tekstu i kontrast strony

Wydarzenia

 • Odsłon: 513

Leśna Droga Krzyżowa

Michniowianie i leśnicy 13 lipca upamiętnili drugi dzień pacyfikacji wsi przez Niemców w 1943 roku. Tego dnia uroczystości miały charakter religijny, lokalny.

Więcej
 • Odsłon: 512

79. rocznica pacyfikacji Michniowa

W Michniowie odbyły się uroczystości upamiętniające 79. Rocznicę pacyfikacji Michniowa. 12-13 lipca 1943 roku Niemcy zamordowali 204 osoby: 102 mężczyzn, 54 kobiety oraz 48 dzieci, w wieku od 9 dni do 15 lat.

Więcej
 • Odsłon: 535

Wernisaż wystawy "Porządek i Zagłada"

"Porządek i Zagłada - niemieckie formacje policyjne w czasie II wojny światowej" - to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się 30 czerwca 2022 roku w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Otworzył ją Konsul Generalny dr Michael Groß oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

Więcej
 • Odsłon: 454

Nocny Rajd Świętojański startował w Michniowie

Sprzed Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 24 czerwca wyruszył VII Nocny Rajd Świętojański. Prze wyruszeniem na siedemnastokilometrową trasę jego uczestnicy zwiedzili mauzoleum, po którym oprowadziła ich kierownik Ewa Kołomańska.

Więcej
 • Odsłon: 446

Konferencja pt. "Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych"

22 czerwca 2022 roku w Centrum Edukacyjnym "Przystanek Historia IPN" w Kielcach odbyła się konferencja naukowa pt. "Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych". Badacze wygłosili siedem referatów, które powstały w oparciu o nieznaną dotąd dokumentację pochodzącą z archiwów diecezjalnych. Organizatorami konferencji byli: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Archiwum Diecezjalne w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach .

Więcej
 • Odsłon: 484

Rozmowa kierownik Ewy Kołomańskiej w Radiu Kielce

W cyklicznej audycji Radia Kielce pt "Spodziewany gość" redaktor Ewa Okońska rozmawiała z Ewą Kołomańską która, przypomniała tragiczną historię pacyfikacji Michniowa z lipca 1943 roku oraz długiej historii budowy mauzoleum, zakończonej otwarciem placówki w ubiegłym roku. Kierownik Ewa Kołomańska opowiada również o dwóch swoich pasjach historii i muzealnictwie.

Więcej
 • Odsłon: 847

Warsztaty dydaktyczne

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne!!!

Więcej
 • Odsłon: 509

Noc Muzeów w Michniowie

 Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 14 maja włączyło się ogólnopolską akcję "Noc Muzeów". W godzinach od 18.00 do 22.00 obiekt zwiedziło 254 turystów.

Więcej
 • Odsłon: 552

Wizyta wiceministra Aktywów Państwowych Jana Kanthaka

Podczas wizyty wiceministra Aktywów Państwowych Jan Kanthak, w regionie świętokrzyskim, pokłoniliśmy się pomordowanym przez Niemców mieszkańcom Michniowa, oddając cześć Ich pamięci w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Więcej
 • Odsłon: 485

Sesja w Suchedniowie

Stanisław Krogulec od 2012 do 2022 pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Pomnik-Mauzoleum. To w tym czasie wybudowane zostało Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W kwietniu br. złożył rezygnację z funkcji i przeszedł na zasłużony odpoczynek.

Więcej
 • Odsłon: 523

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Dzieci i Wojna"

22 kwietnia w Sali konferencyjnej Muzeum Miejsca Pamięci Lidice odbyła się międzynarodowa  konferencja naukowa pt. "Dzieci i Wojna". Wydarzenie zorganizował Polski Instytut w Pradze wraz z Muzeum Miejsce Pamięci w Lidicach. Maciej Ruczaj z Instytut Polskiego oraz dr Eduard Stehlik dyrektor lidickiego muzeum przywitali zgromadzonych gości z kilku ośrodków naukowych i kulturalnych w Polsce i Czechach. Przed rozpoczęciem obrad konferencyjnych przemówienie wygłosił Vitalii Usatyi z Ambasady Ukrainy w Republice Czeskiej. Opowiedział on o tragicznej sytuacji ukraińskich dzieci w trakcie trwającej obecnie wojny z Rosją. Po wstrząsających opisach rosyjskich zbrodni na narodzie ukraińskim nastąpiła chwila ciszy dla ofiar tego konfliktu.

Więcej
 • Odsłon: 441

Konferencja naukowa NOWOCZESNE MUZEUM relacje i narracje

 W dniach 20-22 kwietnia 2022 r., odbyła się pierwsza edycja konferencji "Nowoczesne muzeum - relacje i narracje" gdzie zaprezentowano niemal czterdzieści wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych: narracji - związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów oraz relacji - zarówno w stosunku do publiczności muzealnej, jak i do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy. W sposób szczególny rozmawiano o zagadnieniach odpowiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum. W Toruniu Mauzoleum Martyrologii Wsi polskich reprezentował Grzegorz Rykowski.

Więcej