Wielkość tekstu i kontrast strony

Ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej ? ?Hugo Schneider A.G. (Hasag) Munitions Fabryk in Skarżysko ? Kamienna? ? Ubranie z prasowanej celulozy.

W 1924 roku w Skarżysku ? Kamiennej, ważnym węźle drogowym i kolejowym, utworzono Państwową Fabrykę Amunicji. Dla rozwoju miasta powstanie zakładu miało bardzo duże znaczenie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego liczba ludności w Skarżysku ? Kamiennej wzrosła trzykrotnie a sama fabryka z roku na rok rozwijała się i pomimo przejściowych trudności finansowych osiągnęła bardzo wysoki poziom produkcji i sukcesy eksportowe. Produkowano m.in amunicje karabinową, lotniczą, pistoletową, artyleryjską i przeciwpancerną. Wszystko najwyższej jakości z wysokogatunkowych i drogich materiałów. ?Gdy trzeciego września 1939 roku na skarżyską fabrykę spadło kilka bomb niemieckich, pracownicy oglądając ich odłamki stwierdzili, że to ?barachło? w porównaniu z wyrobami PFA?. (cytat za Krzysztof Gibaszewski ?Hasag? Skarżysko ? Kamienna  2011). 

Wszystko zmieniło się wraz z wybuchem II wojny światowej. Państwowa Fabryka Amunicji zmieniła się w Hugo Schneider A.G. (Hasag) Munitions Fabryk in Skarżysko ? Kamienna?. Zakład pochodzący z Lipska, którego początki sięgają połowy XIX wieku przejął  w zarząd komisaryczny z rekomendacji niemieckiego Urzędu Uzbrojenia Sił Lądowych nowoczesną fabrykę w Skarżysku ? Kamiennej, która stała się z czasem miejscem niewolniczej pracy i śmierci tysięcy ludzi.      

Po zagrabieniu przez Niemców fabryki do pracy zgłosiło się 25 % przedwojennej załogi. Kadra inżynierska nie przyznawała się do swoich kwalifikacji i zdarzały się akty sabotażu polegające na wymontowaniu niezbędnych części maszyn.  Niechęć do pracy dla Niemców była tak duża, że jeden z pracowników Antoni Franke uciekł wraz z rodziną do Michniowa, by uniknąć włączenia w skład załogi HASAG. Mimo to na początku zatrudniano głównie Polaków, jednak kiedy  w 1941 roku  zarząd w Lipsku wydał polecenie by wysłać ze Skarżyska dwa tysiące robotników do Niemiec zdecydowano się na zatrudnianie ludności żydowskiej na szerszą skala. Zarząd oraz dowództwo straży zakładowej Werkschutz były w rękach Niemców natomiast szeregowymi pracownikami straży zakładowej byli Ukraińcy.

W 1942 roku zdecydowano, że zatrudnieni w fabryce Żydzi będą zakwaterowani na terenie zakładu. Tym samym powstał pierwszy w Generalnym Gubernatorstwie zakładowy obóz nie należący do jurysdykcji SS a założony przez prywatny koncern. W sierpniu 1942 roku do nowopowstałego obozu przybyły kolejne transporty ludności. Powstały baraki, latryna, łaźnia, izba chorych oraz stanowisko dla Werkschutzu. Pierwszymi robotnikami byli Żydzi ze Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Stopnicy, Bodzentyna oraz Opatowa.

Fabryka podzielona była na trzy Werki (Zakłady) ?A?, ?B?, ?C?. W pierwszej części znajdowała, pociskownia, karbidownia, narzędziownia i wytwórnia automatów. Werk B był najmniejszy ze wszystkich a do obowiązków więźniów należała produkcja ślepej amunicji do ćwiczeń żołnierzy Wermachtu.

Werk ?C? był najgorszą częścią całego kompleksu obozowego. Każda hala produkcyjna budziła grozę do tego stopnia, że byli więźniowie wymieniali Werk ?C? jako jeden z najokrutniejszych obozów obok KL Auschwitz-Birkenau, KL Majdanka czy KL Treblinki. Warunki pracy były bardzo ciężkie. Zmiany wynosiły od 12 godzin w dzień do 14 godzin w nocy. Więźniowie zmuszani byli do pracy przy produkcji pocisków. Pył unoszący się z kotłów z gotującymi się saletrą i trotylem przeżerał oczy i płuca. W najgorszej sytuacji byli robotnicy, którzy pracowali na halach nr 13 i 15 przy zalewaniu min morskich pikryną. Ta niezwykle niebezpieczna substancja sprawiała ze skóra wysychała, żółkła i pokrywała się ranami, odbarwieniu ulegały włosy. To przy tej produkcji więźniowie umierali najszybciej. Co tydzień nawet 25 osób.

Warunki pracy w połączeniu z niedożywieniem, brudem i terrorem strażników złożyły się na bardzo dużą śmiertelność więźniów. W latach 1940 ? 1944  r. w obozie mogło stracić życie około 35 000 osób. Obóz został zlikwidowany w 1944 roku.

Na ekspozycji w Mauzoleum Martyrologii  Wsi Polskich w Michniowie znajduje się ubranie utkane z prasowanej celulozy z niemieckiego obozu pracy HASAG ze Skarżyska ? Kamiennej składające się z bluzy i spodni. Jedyny znany tego typu ubiór na świecie.