Kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Ewa Kołomańska

 

Dział Edukacyjno-Historyczny                                                            Dział Obsługi Mauzoleum

dr Katarzyna Jedynak - kierownik                                                   Bartosz Bętkowski - kierownik

dr Justyna Staszewska                                                                      Grzegorz Kiljan   

dr Hubert Seńczyszyn                                                                       Janusz Kozera

Agnieszka Malinowska                                                                       Magdalena Moskal

Grzegorz Rykowski                                                                           Jacenty Kita

Paweł Żołądek                                                                                 Renata Kołomańska

                                                                                                      Magdalena Dulęba

                                                                                                      Elżbieta Jasińska

                                                                                                      Grzegorz Jasiński

                                                                                                      Grażyna Rynkowska

                                                                                                      Krzysztof Maciński

                                                                                                      Leszek Przeorski