Wielkość tekstu i kontrast strony

 Nastąpiło włamanie na konto Muzeum Wsi Kieleckiej

na platformie Facebook.

W związku z powyższym prosimy uważać na materiały oraz linki umieszczane przez profil Muzeum na platformie, gdyż mogą być to treści szkodliwe.

Wystawy mobilne do wypożyczenia

 

Polacy-Ukraińcy w latach 1918-1947. Konflikt-Ludobójstwo-Niepamięć-Nadzieja – dr Hubert Seńczyszyn

Dzieje Polski i Ukrainy przez lata były historią jednego państwa, a ich wspólne losy – skomplikowane. Chęć życia w państwie autonomicznym, wygórowane ambicje jednostek z jednej i drugiej strony niweczyły wspólny rozwój. Wystawa „Polacy-Ukraińcy…” pokazuje dzieje obu narodów w latach 1918–1947, zaczynając od „zapomnianej” wojny polsko-ukraińskiej, a kończąc na upamiętnieniu ofiar ukraińskiego ludobójstwa i polskiego „odwetu”. Ukazując najtrudniejsze okresy wspólnej historii, wystawa może skłonić do refleksji i pozwolić na lepsze wzajemne zrozumienie obu narodów. Na wystawie przedstawiono prawdę historyczną zilustrowaną krytycznym zestawieniem dokumentów i faktów. Wystawa dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.

Format i wersje wystaw:

24 plansz pianka PCV wymiarach 70 x 100 cm (jęz. polski)

24 plansz dibond 130 x 180 cm (jęz. polski)

24 plansz pianka PCV wymiarach 70 x 100 cm (jęz. angielski)

 

 

Ukraino- jesteśmy z Wami – dr Justyna Staszewska, dr Agnieszka Malinowska, Ewa Kołomańska

Wystawa „Ukraino – jesteśmy z Wami!” jest efektem projektu pod tym samym tytułem realizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego. To odpowiedź polskich dzieci na wojnę w Ukrainie, wyraz sprzeciwu świętokrzyskich uczniów wobec agresji wymierzonej również w dzieci, manifestacja wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim. O trafności tego projektu i jego znaczeniu dla społeczności uczniowskiej świadczy liczba 33 szkół, które w nim uczestniczyły oraz ponad 500 prac plastycznych i literackich przekazanych do Mauzoleum. Do wystawy przygotowano również katalog.

Format i wersje wystaw:

24 plansze PCV wymiar 100 x100 (jęz. polski) 12 plansz PCV wymiar 140 x 200 (jęz. polski)

 

 

 "Rzucić serce za przeszkodą. Mjr Henryk Dobrzański ps. "Hubal"" – dr Hubert Seńczyszyn

Wystawa prezentuje Henryka Dobrzańskiego jako żołnierza, sportowca, a przede wszystkim jako wielkiego patriotę, który ponad wszystko postawił miłość do ojczyzny. Wystawa skupia się w głównej mierze na wojennych losach mjr Henryka Dobrzańskiego, choć nie pominięto w niej kariery sportowej, jaką w okresie międzywojennym mógł pochwalić się przyszły „Hubal”.

Format i wersje wystaw:

12 plansz PCV wymiar 100 x 70 cm (jęz. polski)

 

 

"Historia. Pamięć. Architektura" – dr Katarzyna Jedynak, Bartosz Bętkowski

Wystawa ma na celu pokazanie roli architektury i sztuki w bliższym obcowaniu z historią i lepszym jej zrozumieniu, a przede wszystkim znaczenia elementów artystycznych i symbolicznych w procesie upamiętnienia martyrologii ofiar II wojny światowej. Całość wystawy jest bogato ilustrowana zdjęciami, szkicami i materiałami projektowymi oraz dwoma makietami Mauzoleum w Michniowie. Do wystawy przygotowano również katalog.

Format i wersje wystaw:

 

 

"Jan Paweł II. Świadek wojny, człowiek pokoju" Ewa Kołomańska i Bartosz Bętkowski

Wystawa odkrywa nowe oblicze Jana Pawła II, człowieka ukształtowanego podczas wojny, wielkiego orędownika pokoju. Jej olbrzymim walorem jest przybliżenie wiedzy o działaniach papieża na rzecz stabilizacji sytuacji międzynarodowej na świecie, zwalczania konfliktów zbrojnych, łagodzenia antagonizmów etnicznych, hamowania rozwoju totalitaryzmów. Wernisaż wystawy „Jan Paweł II. Świadek wojny, człowiek pokoju" był częścią obchodów 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.

Format i wersje wystaw:

5 płócien na blejdramie wymiar 200x200 cm 24 plansze PCV wymiar 70x100 cm  (jęz. Polski)

 

 

„Polaków drogi wolności 1863-1989" - dr Justyna Staszewska, dr Hubert Seńczyszyn

„Polaków drogi wolności 1863 – 1989” autorstwa dr Justyny Staszewskiej i dra Huberta Seńczyszyna, została zrealizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2020 r. Szeroki zakres chronologiczny wystawy pozwala śledzić losy naszego Narodu począwszy od Powstania Styczniowego, a kończąc na wyborach czerwcowych w 1989 r. Ukazane są wątki ogólnokrajowe i lokalne ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców polskich wsi, przede wszystkim Kielecczyzny. Wystawa podejmuje problematykę wyboru między walką o wolność a zniewoleniem, między dobrem a złem, pomiędzy wartościami, a ich brakiem. Obrazuje zmaganie się wsi z rusyfikacją, represjami podczas II wojny światowej oraz kolektywizacją. Ukazuje rozbieżności między wolą kolejnych okupantów, a wolą społeczeństwa. Porusza kwestie przywiązania do religii, tradycji i obyczajów. Polaków drogi wolności to drogi powstańców, partyzantów, Żołnierzy Niezłomnych. Polaków drogi wolności to drogi wiejskich kobiet opłakujących mężów i synów, to drogi osieroconych dzieci, to losy pacyfikowanych wsi, w tym symbolicznego - Michniowa.

Format i wersje wystaw:

24 plansze PCV wymiar 70x100 cm (jęz. polski)